9/8/22  יום ג'  18:00

בחצר בית החולים לפגועי נפש- שלושה חוסים יוצאים להפלגה בים |

נסיעה

בחצר בית החולים לפגועי נפש, מחליטים שלושה חוסים לצאת להפלגה בלב ים, מה יקחו עמם לדרך? את מי הם יפגשו במהלך המסע שלהם? לאן הם יגיעו? והאם הם באמת יפליגו או שהכל נמצא בדמיונם? מהתלה קומית-טרגית על כוחו של הדמיון לברוא עולמות ולשנות את המציאות

יצירה מאת עמוס אורן | משחק: לוטן וולמן ואנטון לוצקי | לכל המשפחה | 25 דק' | ? ש"ח | בכורה | כפר שאול

ל 14.8 מכור