top of page

הירשמו לניוזלטר

של תיאטרון האיל המרקד

Success! Message received.

אודות 

 

 360 מעלות לתיאטרון תלוי מקום מחבר בין ירושלים, על מקומותיה הייחודיים, לבין אמנות התיאטרון.
 בכל יום במרחב שונה ברחבי העיר, לכל
אזור אופי שונה, אמנים אחרים וחוויה ייחודית.


 360 מעלות חושף את תחום תיאטרון תלוי-האתר
(Site Specific) בירושלים בפני הקהל הרחב.

יוזמה וניהול אמנותי 

תיאטרון האיל המרקד - אדם יכין

עיריית ירושלים - אגף תרבות ואמנויות, המחלקה לתיאטרון - רחל כ. צבעוני | 

 

ניהול פרוייקט והפקה בפועל הירשמן הפקות - חגי הירשמן

עיצוב גרפי itzodesign

ע. הפקה מרווא גנאם

מתאמת הפקה ולריה ברזין

bottom of page