top of page

לוח מופעים

משכנות
שאננים

נק' מפגש: רח' אמיל בוטה 5,
מול הקונסוליה הצרפתית 

לכל המשפחה

גן הפירמידות ברח' אמיל בוטה 5

לכל המשפחה

נק' מפגש: רח' אמיל בוטה 5,
מול הקונסוליה הצרפתית

למבוגרים

נק׳ מפגש: גן הפירמידות

ברח' אמיל בוטה 5 

לכל המשפחה

מזרקת הפרגולה בגן בלומפילד

רח' אמיל בוטה 5,
מול הקונסוליה הצרפתית

לכל המשפחה

נק' מפגש: רח' אמיל בוטה 5,
מול הקונסוליה הצרפתית 

למבוגרים

רח' לינקולן מס' 9 ב׳, דירה 9

לכל המשפחה

תלפיות
אזור‭ ‬תעשיה

מוזיאון הטבע - רח' מוהליבר 6

למבוגרים

רח׳ פועלי צדק 2

לכל המשפחה

סטודיו הזירה, רח' האמן 16

למבוגרים

מוזיאון הטבע - רח' מוהליבר 6

למבוגרים

אגריפס
אבן‭ ‬ישראל

"המרפסת" - 

על גג בניין כלל רח' יפו 97

לכל המשפחה (מגיל 4+)

רח' אגריפס 10 (אגריפס הקטן)

לכל המשפחה

רח' אגריפס 10 (אגריפס הקטן)

לכל המשפחה

בית אליאנס - רח' כי״ח 5

למבוגרים

רח' שמואל הנגיד פינת רח' נרקיס

למבוגרים

bottom of page