top of page

למבוגרים
זמן המופע כ 50- דק'
כרטיס: 20 ש"ח

לרכישת כרטיסים לשעה 17:00

המסדרון 

לרכישת כרטיסים לשעה 15:00

מופע במערת קבורה קדומה, יפיפיה ובלתי מוכרת הנמצאת בגן העצמאות. מפגש של עשר דמויות לאחר מותן. על כל דמות לבחור זכרון שיהווה את חיי הנצח שלה, כאשר לרשותן זמן קצוב והבחירה קשה. אט אט נחשפים בפני הצופה סודותיהן, רגעי שמחה ועצב, שירה ופיוט.

יצירה וביצוע: תיאטרון 'פסיק'.

הכניסה למערה כרוכה בירידה במדרגות עתיקות וגבוהות במיוחד והמופע תלוי בתנאי מזג אוויר.

9

bottom of page