top of page

למבוגרים
זמן המופע כ 60- דק'
כרטיס: 20 ש"ח

לרכישת כרטיסים

פני שטח

?מה תגידו לארץ ישראל אם תפגשו אותה פנים אל פנים


בעצם, כבר מזמן לא ממש דיברנו איתה. נדמה שאיבדנו את
?הדרך אליה - אולי המפה נעשתה בלתי קריאה 

כדי לצייר מפה חדשה, נצטרך לברר את היחסים שלנו עם הארץ ולבדוק כיצד הם קשורים

.בגיאוגרפיה,  בגוף ובלב 

 

.גם ארץ ישראל תגיע למופע, ויש לה כמה שאלות לשאול אתכם

.המופע בהשתתפות הקהל

יצירה וביצוע: נופר סלע

המופע תלוי בתנאי מזג אוויר, יש להתעדכן על מיקום המופע באם ירד גשם

10

bottom of page