top of page

הפרוטוקולים

למבוגרים
זמן המופע כ 50- דק'
כרטיס: 20 ש"ח

בחלל המדהים של מוזאון מורשת יהודות צפון אפריקה - הצגה המבוססת על פרוטוקולים של ישיבות הועד מבית הכנסת, אותם כתב במשך שנים הגבאי החכם ר' יצחק בן נחום.
שחקנים, מספר סיפורים, רקדניות ופייטן יקימו לתחייה את הדמויות, המילים, והסיפורים של בית הכנסת. פרוטוקולים המשלבים בין קדושה ויומיום, נוגעים בפרטים מעשיים מתוך חיי בית הכנסת והקהילה, מתובלים באירוניה קלה ובהומור עצמי. על געגוע ועל אהבה

מופיעים ויוצרים שותפים: שני דהן, גלית צברי, מאיה בואנוס, שלומית כהן סקלי, רוני איש-רן, דרורי יהושע. עיבוד ובימוי: בשמת חזן 

11

bottom of page