top of page

עולם קטן

למבוגרים
זמן המופע כ 50- דק'
כרטיס: 20 ש"ח

להזמנת כרטיסים

"האדם הוא עולם קטן, העולם הוא אדם גדול, ומה שיש בזה יש בזה" (אבות דרבי נתן, פרק ל"א).
מחול-וידוי אמין לחלוטין ומופרך בו זמנית, המציג השתקפות בין הכללי ביותר לאישי ביותר. מופע-הרצאה על טבע האדם וטבע העולם, שיתקיים בכיתת הטבע והביולוגיה של ביה"ס היסודי הניסויי

מאת: תמי ורונן יצחקי | ביצוע: תמי יצחקי | מוסיקה: רמי טרייסטמן Studio Ramix 
ניהול חזרות: עמית הדרי | עיצוב לוח: נופר דסקל | עיצוב תאורה: סוובה | הפקה: בין שמיים לארץ | 
תודה מיוחדת: מחולשלם, תיאטרון תמונע 

13

צילום: גדי דגון

bottom of page