top of page

פעולה אנושה

למבוגרים
זמן המופע כ -55 דק'
כרטיס: 20 ש"ח

להזמנת כרטיסים

לשעה 19:30

להזמנת כרטיסים

לשעה 20:00

21:00 קניית כרטיסים במקום

ערב אחד אדם הופך לסך מרכיביו. בחלל 'המפעל' נערך החיפוש אחר האנושי: באמצעות פעולות של חיתוך, פירוק הקיטוע, נבחנים היחסים שבין אדם, מכונה ותיאטרון. במרכז
האירוע סצנת הליצנים מתוך ׳המחזה הלימודי של באדן באדן על ההסכמה׳ מאת ברטולט ברכט

בימוי וניהול אמנותי: ברכי ליפשיץ 
יוצרים שותפים: נועה אלרן, יוסף אלבלק, יפתח ליבוביץ, יאיר ליפשיץ, יונתן ניב, גלית צברי, יערה צדוק. 

ההצגה פותחה במסגרת פרוייקט "אוצרות" מבית רוח חדשה. 

17

bottom of page